Privacitat i Protecció de dades personals

Conforme al que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades personals, Bosc Natura Grup, S.L. (d'ara endavant, Cabanes Dosrius), garantiran la confidencialitat de les dades personals que els seus clients i usuaris facilitin a través d'aquest web.

Cabanes Dosrius realitza aquest tractament de les dades amb la finalitat d'atendre, gestionar i fidelitzar les peticions de serveis i productes que ofereix a través de www.cabanesdosrius.com, per la qual cosa tractarà de forma automatitzada les dades rebudes, que estan degudament declarades i inscrites al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades.

Les dades dels nostres clients són tractades d'acord amb la normativa esmentada, i seran considerades com a actualitzades i vigents mentre els nostres clients no ens en notifiquin cap canvi. Si així ho desitja, en qualsevol moment el nostre client i/o usuari podrà sol·licitar l'accés, cancel·lació, rectificació o eliminació de les dades personals, posant-se en contacte amb Cabanes Dosrius mitjançant un missatge a l'adreça electrònica info@cabanesdosrius.com (amb la ref: Protecció de dades) o bé mitjançant el correu ordinari amb la mateixa referència, adreçat al Servei d'Atenció al Client: Avda. Portinyol 43, 08350 Arenys de Mar - Barcelona

ENLLAÇOS A TERCERS
Cabanes Dosrius no és responsable del contingut o el tractament de dades que puguin realitzar-se a través de pàgines web de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant enllaços, hipervincles o links, des del web www.cabanesdosrius.com.

TITULARITAT DEL WEB
Aquesta pàgina web és titularitat de Bosc Natura Grup, S.L., societat espanyola amb domicili a Avda. Portinyol 43, 08350 Arenys de Mar - Barcelona, amb número d'identificació fiscal B65743098 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, T 43045 , F 190, S 8, H B 419276, I/A 1.